Работилница

Посещение на клиента на APEX

CO2 завод

Фабрика за маркиращи машини

Фабрика за гравиращи машини

Фабрика за кантове

Фабрика за влакна

Фабрика за лазерни машини

Завод за редово пробиване

Товаро-разтоварна инсталация

Четири осова фабрика

017

Фабрика за триони

013

Фабрика за вибриращи ножове